Erfrechtverordening: Nieuwe regels erfenissen in Europa
6 augustus 2015 Door: Peter Duijzend

De Europese Erfrechtverordening is op 17 augustus 2015 in werking getreden. Deze verordening is bedoeld om meer eenheid te brengen in de manier waarop in Europa met grensoverschrijdende erfenissen wordt omgegaan. Een voorbeeld van een grensoverschrijdende erfenis is een Nederlander met een huis in Nederland en in Spanje. Wellicht zijn er ook buitenlandse bankrekeningen. Let op: deze verordening gaat alleen over nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 overlijden. Daarnaast regelt deze verordening niet de fiscale afwikkeling.

Waar geldt de erfrechtverordening?

De erfrechtverordening geldt niet in landen die geen lid zijn van de Europese Unie daarnaast doen Ierland, Denemarken en Groot-Brittannië niet mee. Een belangrijk voordeel van de nieuwe verordening is dat er duidelijkheid komt over de gevolgen van een rechtskeuze in je testament. Deze rechtskeuze moet dan door de andere lidstaten worden erkend. Het erfrecht maar ook de afwikkeling van de nalatenschap gaat dan volgens het gekozen recht. Als er geen rechtskeuze wordt gemaakt in het testament dan is het recht van de laatste gewone verblijfplaats van toepassing.

Rechtskeuze uitbrengen?

Voor 17 augustus kon je nog een rechtskeuze uitbrengen voor het Nederlandse recht of het recht van het land waar je woont. Dat laatste is niet meer mogelijk. Je moet je realiseren dat de verordening de vererving regelt. Op fiscaal gebied is er niks geregeld en voor de erfbelasting kunnen de Nederlandse regels ongunstig uitpakken in het buitenland. Het probleem met een wettelijke verdeling en een woning in Frankrijk is daarmee in fiscale zin dus nog niet opgelost!

Lees meer over europees erfrecht

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>