Erfgenamen kunnen schenking vernietigen als de toestemming van de echtgenoot ontbreekt?
11 februari 2018 Door: Peter Duijzend

Als je gehuwd bent, dan heb je toestemming van je echtgenoot nodig door het doen van schenkingen. Dit is een gezinsbeschermende maatregel in het Burgerlijk Wetboek. Ontbreekt deze toestemming dan kan de echtgenoot deze rechtshandeling vernietigen. In een procedure was in geschil of erfgenamen ook een beroep kunnen doen op artikel 1:88 BW en artikel 1:89 BW. De Rechtbank oordeelt dat dit beroep kan worden gedaan door de erfgenamen. De erfgenamen zijn rechtsopvolgers onder algemene titel en treden in al haar voor overgang vatbare rechten, schulden en in haar bezit en houderschap (artikel 4:182 BW). Bron: RBMNE:2018:277