erfgenamen een termijn stellen
8 september 2014 Door: Peter Duijzend

Erfgenamen een termijn stellen:”Mijn zus wil niets met de afwikkeling van de erfenis te maken hebben. Zij reageert op geen enkele brief of e-mail. Zodoende blijft de erfenis onafgewikkeld. Kan iemand in zijn eentje de afwikkeling van de erfenis tegen houden?”

Het antwoord op de vraag is nee! Op verzoek van een belanghebbende (erfgenaam/schuldeiser/legataris) kan de kantonrechter een weigerachtige erfgenaam een termijn stellen waarbinnen hij/zij moet verklaren of hij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Laat een erfgenaam die termijn verstrijken zonder dat hij een keuze heeft gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden met alle gevolgen van dien. De termijn kan op verzoek van een erfgenaam een of meer malen worden verlengd. Het verzoek moet wel vóór het verstrijken van de lopende termijn worden gedaan.  De termijn begint te lopen vanaf de dag dat de belanghebbende aan de erfgenaam heeft laten betekenen en de beschikking onder vermelding van de betekening heeft laten inschrijven in het boedelregister.

Heeft u een broer of zus, nieuwe partner van de overledene die weigert zijn medewerking te verlenen dan kunt u de kantonrechter een brief sturen. Hier kunt u een voorbeeld brief erfgenamen een termijn stellen downloaden >>>.

Als bijlage dient u een aantal bescheiden bij te sluiten. Wij kunnen u daarbij helpen. Vraag online een verklaring van erfrecht aan.

 

, , , , , ,