Erfgenamen beter beschermd tegen schulden vanaf 1 september 2016
2 juli 2016 Door: Peter Duijzend

Door je als erfgenaam te gedragen kun je een erfenis zuiver aanvaarden met als gevolg dat je recht heb op de bezittingen maar ook moet opdraaien voor de schulden. Wanneer je, je als erfgenaam had gedragen bleek een grijs gebied. De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden moet hier verandering in brengen. Door deze wet aanvaarden de erfgenamen alleen zuiver doordat zij goederen van de nalatenschap verkopen, bezwaren of op een andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekken. Behoedzaamheid blijft geboden. Heb je als erfgenaam zuiver aanvaard als je de ogenschijnlijke waardeloze inboedel hebt meegegeven aan de kringloop. Heb je hiermee op andere wijze goederen aan het verhaal van schuldeisers onttrokken?

Onverwachte schuld

Erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 een onverwachte schuld ontdekken,  kunnen de kantonrechter verzoeken binnen 3 maanden na ontdekking van de schuld om alsnog beneficiaire te aanvaarden. Als de nalatenschap al is verdeeld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover deze niet uit zijn verkregen deel kan worden voldaan. Het gevolg van (het nieuwe artikel 4:194a BW) is dat een erfgenaam niet (meer) aansprakelijk is voor deze schuld met zijn of haar privévermogen.

Ingang wetgeving

De wet is vanaf 1 september 2016 van kracht. Voordeel van deze wet is dat de grenzen duidelijker zijn aangegeven. Het neemt nog niet alle onduidelijkheid weg. De discussie zal blijven bestaan wanneer een goed aan het verhaal van een schuldeiser is ontrokken. Daarnaast zal de rechter verder moeten inkleden wat een “onverwachte” “onvoorziene” schuld is. De minister wijst de erfgenamen op hun onderzoeksplicht en geeft aan dat er in zijn optiek niet snel sprake zal zijn van een onverwachte schuld. Het advies blijft bij twijfel altijd beneficiaire aanvaarden!

Bron: Overheid.nl

, ,