Machtiging om te verwerpen toegekend ondanks bijstand
14 december 2021 Door: Peter Duijzend

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter uit Rotterdam. Deze kantonrechter verleent machtiging (onder voorwaarden) aan een broer die tevens bewindvoerder is om namens zijn zus de nalatenschap te verwerpen. De verwerping was dus ook nog eens in het voordeel van de broer. De zus zit in de bijstand en ontvangt tevens zorgtoeslag.

De bewindvoerder heeft benadrukt dat het verzoek is ingegeven door de wens om te voorkomen dat het vermogen van betrokkene uitkomt boven de vermogensgrenzen die de gemeente Dordrecht en het CAK hanteren. Betrokkene ontvangt namelijk een uitkering op grond van de Participatiewet en is een eigen bijdrage op grond van de Wet Langdurige Zorg verschuldigd. Die grenzen liggen momenteel op € 6.295,-, respectievelijk € 30.360,-.

Bijstand terugvorderen bij de bevoordeelde broer

Als je een erfenis verwerpt of weigert, krijgt in dit geval de broer een grotere erfenis en behoudt de zus haar bijstandsuitkering en zorg toeslag. Een bijstandsuitkering is een vangnet voor mensen die niet op de een of de andere manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Dordrecht in deze situatie zal aankloppen bij de broer. Lees hier meer over erven en bijstand >>>. Op basis van artikel 58 participatiewet kan de gemeente de verleende bijstand terugvorderen. De verwerping kan gezien worden als schenking en op basis van artikel 62f participatiewet verhaald worden.

Een verwerping zorgt ook niet voor minder erfbelasting. Eerder meer. Het lijkt dus op het eerste gezicht voordelig maar kijk je verder dan is het toch niet zo!

Lees hier de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2021:12043