Telt een erfenis met een testamentaire minderjarigenbewind mee voor de vermogenstoets?
6 oktober 2022 Door: Peter Duijzend

Nee, als er vermogen geërfd is met een testamentaire minderjarigenbewind (1:253i lid 4 letter c BW) telt het niet mee voor het bepalen van de huurtoeslag. Van belang is dat noch de minderjarige noch anderen vrijelijk over dit vermogen kunnen beschikken. Het bij testament ingestelde minderjarigenbewind heeft tot gevolg dat noch de minderjarige noch de ouder kan beschikken over het het onder bewind gestelde vermogen. Bij de Belastingdienst kan een verzoek ingediend worden om het vermogen van een minderjarige niet mee te tellen bij het vermogen van de ouder (art. 9.1.a.2. uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen). Bron: ECLI:NL:RBMNE:2022:3920