Erfbelasting erfgenamen
30 juni 2015 Door: Peter Duijzend

Kan ik door de Belastingdienst aangesproken worden als mijn broer of zus zijn/haar deel van de erfbelasting niet betaalt? Dat hangt er vanaf. In dit artikel gaan wij hier nader op in.

Erf je van een (fictief) in Nederland woonachtige erflater dan ben je erfbelasting verschuldigd als de waarde van de verkrijging boven de vrijstelling uitkomt. Ieder van de erfgenamen is naar evenredigheid van zijn erfdeel aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. In beginsel kan je dus niet aangesproken worden als een van de erfgenamen zijn aandeel in de erfbelasting niet voldoet.

Erfgenamen in het buitenland

De erfgenamen zijn wel hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting als de erfgenamen die de erfbelasting verschuldigd zijn in het buitenland wonen. Woont je broer of zus in het buitenland dan kan je dus wel aangesproken worden voor de erfbelasting. Het is dus verstandig om de erfenis aan in buitenland woonachtige erfgenamen niet volledig uit te keren maar de erfbelasting in te houden.

Executeur en vereffenaars

Executeurs en door de rechter benoemde vereffenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting, tenzij de aangifte niet door hen is gedaan. Deze aansprakelijkheid geldt niet als een executeur aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de aanslag te laag is vastgesteld. Bijvoorbeeld als de erfgenamen schriftelijk bij de executeur verklaren dat er geen buitenlandse rekeningen zijn terwijl, deze er toch blijken te zijn.

Schenkbelasting

Voor de schenkbelasting geldt dat de schenker hoofdelijk aansprakelijk is voor het afdragen van de schenkbelasting ook al wordt deze geheven bij de verkrijger. Deze verplichting kan vererven naar de erfgenamen.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 250,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 200,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 130,- griffierechten (2020). Heeft de overledene een testament gemaakt dan komen er nog eens € 45,- aan kosten bij.
, ,