eigendom saldo op een en/of rekening bij overlijden
22 maart 2016 Door: Peter Duijzend

Met mijn moeder (81 jaar) had ik een en/of rekening. Mijn moeder is helaas onlangs overleden. Ik wilde de rekening volledig op mijn naam laten zetten. Het hele vermogen op de rekening,  € 35.000,-, is van mij. Ik ben de enige die op deze rekening ingelegd heeft. Destijds heb ik er een en/of rekening van gemaakt omdat ik alleenstaand ben en het handig kan zijn dat mijn moeder bij mijn geld kon. Nu heb ik haar overlijden doorgegeven aan de bank en een akte van overlijden ingediend. Ik moet nu een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris vanwege de “erfenis”. Ik heb nog 1 zus. Maar omdat ik de enige ben die heeft ingelegd op de rekening is het geld naar mijn mening volledig van mij en hoef ik dat niet te delen met mijn zus. Mijn zus is het hier overigens volledig mee eens. Mijn vragen: I. is een verklaring van erfrecht wel noodzakelijk? II. en zo ja, wordt daarin ook opgenomen dat ik volledig de eigenaar ben van het geld?

1. Hoofdregel is dat degene die het geld stort op een bankrekening eigenaar blijft van het geld. Dit kan anders zijn als er bijvoorbeeld in een samenlevingscontract in afwijking op de hoofdregel is afgesproken dat het saldo op de en/of rekening ongeacht wie het gestort heeft aan beide partijen ieder voor de helft toekomt. In jouw situatie geldt de hoofdregel en ben jij eigenaar van het geld.

2. De bank blokkeert in beginsel een en/of rekening  om het saldo veilig te stellen voor de erfgenamen van de overledene. Dit kan anders zijn als het een en/of rekening is tussen echtgenoten. Als je de bank niet kan overtuigen van het feit dat het jouw geld is, zal je een verklaring van erfrecht moeten overleggen om weer bij je eigen geld te kunnen. Een verklaring van erfrecht zegt overigens helemaal niets over de eigendom van het geld. Een verklaring van erfrecht stelt vast wie de erfgenamen zijn en wie er gerechtigd zijn om te beslissen over het vermogen van de overledene.  Alle bezittingen en schulden van je moeder behoren tot haar nalatenschap. In feite hoort dit bedrag niet thuis op haar vermogensoverzicht. Als het vermogen op haar naam staat dan kan je daar tegenover een even grote schuld opnemen aan jezelf zodat de waarde geen onderdeel maakt van haar nalatenschap.

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>