Categorie: Vragen over executele of de executeur

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording

Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een

Beneficiaire aanvaarding en een executeur

Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Waardoor de wettelijke vereffening van toepassing is. Nu is in het testament een executeur

Welke bevoegdheden heb ik als executeur als het testament dat niet vermeldt?

Bevoegdheden executeur staan vaak uitgeschreven in het testament. Wat als dat niet het geval is dan geldt het volgende: Een

Zijn advocaatkosten die een executeur maakt om zijn positie te behouden nalatenschapsschulden?

De in redelijkheid gemaakte kosten voor een executeur om zijn positie als executeur te behouden, behoren tot de kosten van executele. Deze

Executeur en beneficiaire aanvaarding einde taak?

wanneer de nalatenschap overeenkomstig de derde afdeling van de zesde titel moet worden vereffend eindigt in beginsel de taak van

Moet ik belasting betalen over mijn executeursbeloning?

In beginsel is een executeursbeloning belast met inkomstenbelasting (inkomsten uit overige werkzaamheden). Bent u executeur en tevens erfgenaam of legataris én

Moet ik een executeursbenoeming aanvaarden?

Soms is het niet verstandig om de functie van executeur te aanvaarden. U bent hiertoe niet verplicht. Het is raadzaam

Wat moet u direct doen als executeur?

Direct na het overlijden zijn er een aantal praktische zaken die snel geregeld moeten worden, zoals de uitvaart, beveiliging van

Ik ben benoemd tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Wat zijn mijn taken?

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook