Categorie: huwelijksvermogensrecht

Levensverzekeringsuitkering en de huwelijksgoederengemeenschap

Wie heeft recht op de levensverzekeringsuitkering als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen (huwelijksgoederengemeenschap)? Jan en Marie hebben een

Wat gebeurt er met de huwelijksgemeenschap bij een wettelijke verdeling?

Als de overledene ten tijde van zijn overlijden gehuwd was in wettelijke of beperkte gemeenschap van goederen en de wettelijke verdeling