Categorie: Europese verklaring van erfrecht

Hoe kan er een rechtskeuze gemaakt worden onder de erfrechtverordening?

Een rechtskeuze kan uitdrukkelijk (expliciet) of duidelijke blijkend uit de bewoordingen (impliciet) gedaan worden (artikel 22 lid 2 ErfVo). Een

Rechtskeuze voor 17 augustus 2015 uitgebracht wel geldig?

Na de inwerking intreding van de Europese erfrechtverordering is het slechts mogelijk om een rechtskeuze uit te brengen voor het

Wanneer is een Nederlandse notaris bevoegd om een Europese verklaring van erfrecht af te geven?

Van belang is de laatste gewone verblijfplaats van de overledene (artikel 4 ErfVO) of de overledene een geldige rechtskeuze heeft

Europese verklaring van erfrecht welk recht is van toepassing?

Als iemand die na 17 augustus 2015 is overleden en geen rechtskeuze heeft gemaakt in zijn testament dan is van