Categorie: erfbelasting

Zijn langdurig samenwonende broer en zus partners voor de erfbelasting?

Ja, onder voorwaarden zijn langdurig samenwonende broer en zus als partners aan te merken voor de erfbelasting. Zij hebben recht

Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?

Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je

Uitstel erfbelasting is mogelijk bij schrijnende situaties

Als een aanslag erfbelasting zorgt voor een schrijnende situatie dan is er sinds kort een uitstelmogelijkheid voor vijf jaar en

Mijn moeder is in juli 2020 overleden. Per wanneer zijn wij fiscaal gezien eigenaar van de banktegoeden ?

Je bent vanaf 1-1-2021 eigenaar van haar banktegoeden. De peildatum is altijd 1-1 van een kalenderjaar. Je zal het vermogen

Renteovereenkomst erfgenamen binnen welke termijn?

Met een renteovereenkomst kunnen erfgenamen een bij testament of wettelijk bepaalde rente wijzigen. Het doel van een wijziging is het

Belastingrente bij erfbelasting (erfbelastingrente)

Vanaf 2019 is er geen belastingrente verschuldigd als de aangifte erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden is ingediend. Voorheen

Hoe worden pleegkinderen belast als zij erven van hun pleegouder?

Onder voorwaarden worden pleegkinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijkgesteld met een wettelijk kinderen. Dit is opgenomen in artikel  19

Bijstandstestament: Een testament die bijstandsproof is, is dat mogelijk?

Kan ik voorkomen dat de bijstand grip krijgt op de erfenis van mijn moeder? Wanneer je een erfenis ontvangt en

Kan ik erfbelasting besparen door te verwerpen?

Ja, nee en dat hangt er vanaf. In de successiewet is artikel 30 SW opgenomen. Hierin is bepaald dat een

Geldt artikel 30 successiewet ook voor legaten?

Ja, artikel 30 Successiewet geldt voor alle erfrechtelijke verkrijgingen. Er geldt een uitzondering in het geval een wettelijke verdeling ongedaan