Categorie: Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Mag ik als vereffenaar een beroep op actio pauliana doen?

Met de actio pauliana kan je rechtshandelingen vernietigen die tot doel hebben gehad schuldeisers van een overledene te benadelen. Mag je

Wanneer is de lichte vereffening van een nalatenschap afgerond?

Uitgangspunt bij een vereffening is dat de erfgenamen de vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap dienen af te ronden voordat

Wat moet een vereffenaar doen als er geen of onvindbare erfgenamen zijn?

Als vereffenaar moet je bij het verkopen van spullen die behoren tot de nalatenschap zoveel mogelijk overleggen met de erfgenamen

Waarom de wettelijke vereffening bij een nalatenschap?

De wettelijke vereffening heeft als doel dat de schuldeisers van de nalatenschap op geordende wijze worden voldaan. De schuldeisers gaan

Worden vereffeningskosten met voorrang voldaan uit de nalatenschap?

ja, Een door de rechter benoemde vereffenaar heeft recht op het loon dat voor het opmaken van de uitdelingslijst door

Wie hebben er recht op een afschrift van een verklaring van erfrecht?

Wie hebben er recht op een afschrift van een door de notaris afgegeven verklaring van erfrecht? ‘ Het kan voor schuldeisers

Mogen de erven de boedel verdelen tijdens de vereffening bij een beneficiaire aanvaarding?

Nee, dat is niet mogelijk. Eerst vereffenen, dan verdelen. Er is in beginsel geen (partiële) verdeling mogelijk tijdens de vereffening