Categorie: Uncategorized

Moet ik mijn erfrechtelijke vordering opeisen bij het hertrouwen van mijn langstlevende ouder?

Ja, als de vordering opeisbaar is geworden omdat het testament dat bepaalt moet je opeisen. Veel langstlevende testamenten bevatten bepalingen

Opeisen erfdeel als je in de bijstand zit

In het testament van mijn moeder is opgenomen dat bij opname in een verzorgingshuis waarvoor een vermogenstoets geldt wij ons

Nietig verklaren testament tijdens leven?

Je kan je eigen testament altijd herroepen zolang je voldoende wilsbekwaam bent. Kan je ook een testament al nietig laten

Wanneer kan je gratis een erfenis beneficiair aanvaarden?

Beneficiaire aanvaarding is in een aantal situaties gratis mogelijk.

Legitieme portie kleinkind

Mijn vader en moeder zijn gescheiden en hebben twee kinderen. Mijn vader is weer hertrouwd en heeft uit dit huwelijk

Wat is een inferieure making binnen het erfrecht?

Een inferieure making (uiterste wilsbeschikkingen, bijvoorbeeld benoeming erfgenaam of legaat) is dus een erfstelling of legaat waar voor een kind (legitimaris)

Ben ik een erfgenaam als ik ben erkend door mijn niet biologische vader?

Ik ben als kind erkend door mijn niet biologische vader en draag nu al mijn leven lang zijn naam. Wat

Welke erfbelastingvrijstelling geldt er voor stiefkleinkinderen?

Hetgeen voor stiefkinderen geldt, geldt op gelijke wijze voor stiefkleinkinderen; zij worden belast in tariefgroep I (met een opslag van

Waar heeft een kleinkind recht op als opa of oma overlijdt?

Afgelopen zomer is mijn schoonmoeder overleden. Omdat mijn schoonvader ook niet meer leeft, weet ik niet of er iets is

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen!

Het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden is aangenomen in Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding