Categorie: Rechtspraak

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Wie betaalt de kosten voor het benoemen van een vereffenaar?

Als een nalatenschap onbeheerd is, kan je als schuldeiser een verzoek indienen bij de rechtbank om een vereffenaar te laten

Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een

Opeisen erfdeel als je in de bijstand zit

In het testament van mijn moeder is opgenomen dat bij opname in een verzorgingshuis waarvoor een vermogenstoets geldt wij ons

Wanneer kan je gratis een erfenis beneficiair aanvaarden?

Beneficiaire aanvaarding is in een aantal situaties gratis mogelijk.

Notaris mag geen kosten rekenen bevoegdheidsonderzoek bij een verklaring van erfrecht

Een notaris verzorgt een levering van een verkochte woonhuis. De verkoper levert een verklaring van erfrecht en het testament van

Vereffening eindigt positief

Een erfenis van een overleden echtgenoot is door haar achterblijvende partner met minderjarige kinderen beneficiair aanvaard. Er waren twee schuldeisers.

Is een verklaring van erfrecht gratis of met toevoeging mogelijk?

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door een notaris en is niet gratis. Bekijk hier de online tarieven voor een

Verwerping erfenis minderjarige met toestemming van beide ouders?

Casus: de wettelijke erfgenamen willen na overlijden van vader/broer/opa gezamenlijk de erfenis verwerpen. (Er zijn naar verwachting meer schulden dan

Kleinkindlegaten maken de erfenis negatief, kantonrechter verleent machtiging voor gedeeltelijke verwerping

Met kleinkindlegaten kan je leuk besparen op de erfbelasting. Je mag iets van € 20.000,- belastingvrij legateren aan je kleinkinderen.