Categorie: Rechtspraak

Erfenis uit het buitenland kan je in Nederland verwerpen

Je kan een erfenis uit het buitenland in Nederland verwerpen volgens de Nederlandse regelgeving. In een kwestie waarbij de overledene

Ben je met ontslag van rechtsvervolging en opleggen TBS onwaardig om te erven?

In de wet staat dat als jij veroordeeld wordt vanwege moord op bijv. je echtgenote dat je dan onwaardig bent

Moet ik mijn erfrechtelijke vordering opeisen bij het hertrouwen van mijn langstlevende ouder?

Ja, als de vordering opeisbaar is geworden omdat het testament dat bepaalt moet je opeisen. Veel langstlevende testamenten bevatten bepalingen

Machtiging om te verwerpen toegekend ondanks bijstand

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter uit Rotterdam. Deze kantonrechter verleent machtiging (onder voorwaarden) aan een broer die tevens bewindvoerder

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Wie betaalt de kosten voor het benoemen van een vereffenaar?

Als een nalatenschap onbeheerd is, kan je als schuldeiser een verzoek indienen bij de rechtbank om een vereffenaar te laten

Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een

Opeisen erfdeel als je in de bijstand zit

In het testament van mijn moeder is opgenomen dat bij opname in een verzorgingshuis waarvoor een vermogenstoets geldt wij ons

Wanneer kan je gratis een erfenis beneficiair aanvaarden?

Beneficiaire aanvaarding is in een aantal situaties gratis mogelijk.

Notaris mag geen kosten rekenen bevoegdheidsonderzoek bij een verklaring van erfrecht

Een notaris verzorgt een levering van een verkochte woonhuis. De verkoper levert een verklaring van erfrecht en het testament van