Categorie: Rechtspraak

Kan ik een wettelijke verdeling impliciet uitsluiten?

In een testament kan je de wettelijke verdeling expliciet uitsluiten. Voor een wettelijke verdeling heb je tenminste nodig een langstlevende

Kan je een onbevoegd gedane verwerping vernietigen?

Ja, de kantonrechter kan een onbevoegd gedane verwerping van iemand die onder meerderjarigenbewind staat nietig verklaren. Als je onder bewind

Wat is vruchtgebruik op het zuivere saldo van een nalatenschap?

Uitleg testamentair recht van vruchtgebruik

Kan ik een machtiging aanvragen voor een buitenlandse nalatenschap?

Voor het verwerpen van een erfenis voor een minderjarige heb je een machtiging nodig van een rechter. Mag je een

Kan ik een verwerping van een erfenis vernietigen?

Het verwerpen van een erfenis kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Met andere woorden kan je een verwerping niet

Is “wettelijk erfdeel” een synoniem voor “legitieme portie” onder het oude BW?

Onder oud recht is wettelijk erfdeel een synoniem voor de legitieme portie.

Is een finaal verrekenbeding een quasi-legaat ?

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden gelijk gesteld kan

Meerderjarigen bewind: Wel of geen automatische beneficiaire aanvaarding na 3 maanden?

Er is GEEN automatische beneficiaire aanvaarding namens de onder bewind gestelde als de wettelijke vertegenwoordiger 3 maanden heeft stilgezeten. Dit

Telt een erfenis met een testamentaire minderjarigenbewind mee voor de vermogenstoets?

Nee, als er vermogen geërfd is met een testamentaire minderjarigenbewind (1:253i lid 4 letter c BW) telt het niet mee

Erfenis uit het buitenland kan je in Nederland verwerpen

Je kan een erfenis uit het buitenland in Nederland verwerpen volgens de Nederlandse regelgeving. In een kwestie waarbij de overledene