Categorie: Erfrecht

Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?

In een testament is het volgende opgenomen:

“Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de

Blijft defiscalisering gelden als opeisbaarheid van erfrechtelijke vordering wordt uitgesteld?

Door een langstlevende testament krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. Deze vorderingen zijn gedeficaliseerd (art. 5.4

Boedelbeschrijving erfenis of nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover de financiële zaken is het zaak

Hoe voorkom ik zuivere aanvaarding erfenis

Onlangs is mijn opa overleden. Hij had verder geen echtgenote. Zij is eerder overleden. Hij had geen testament. De vraag

Aanvaard ik een erfenis als ik een verklaring van erfrecht aanvraag?

Ik zou graag willen weten of het aanvragen van een verklaring van erfrecht van invloed is wanneer je een

Wettelijke verdeling zonder testament en renteovereenkomst

Met interesse het verhaal over de wettelijke verdeling gelezen en dan vooral het item over vruchtgebruik en blote eigendom. Het

Zijn de kosten voor het opvragen van bankafschriften kosten van de nalatenschap?

Eén van erfgenamen vertrouwt de andere erfgenamen niet. Deze ” anderen” hebben de laatste 5 jaar in het leven van

Wanneer is een codicil rechtsgeldig?

Drie voorwaarden zijn er verbonden aan een codicil (4:97 BW). 1. het moet volledig handgeschreven zijn. 2. er moet een

Wanneer kan je gratis een erfenis beneficiair aanvaarden?

Beneficiaire aanvaarding is in een aantal situaties gratis mogelijk.

Vereffening eindigt positief

Een erfenis van een overleden echtgenoot is door haar achterblijvende partner met minderjarige kinderen beneficiair aanvaard. Er waren twee schuldeisers.