Categorie: Erfrecht

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording

Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?

In een testament is het volgende opgenomen:

“Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de

Blijft defiscalisering gelden als opeisbaarheid van erfrechtelijke vordering wordt uitgesteld?

Door een langstlevende testament krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. Deze vorderingen zijn gedeficaliseerd (art. 5.4

Boedelbeschrijving erfenis of nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover de financiële zaken is het zaak

Hoe voorkom ik zuivere aanvaarding erfenis

Onlangs is mijn opa overleden. Hij had verder geen echtgenote. Zij is eerder overleden. Hij had geen testament. De vraag

Aanvaard ik een erfenis als ik een verklaring van erfrecht aanvraag?

Ik zou graag willen weten of het aanvragen van een verklaring van erfrecht van invloed is wanneer je een

Wettelijke verdeling zonder testament en renteovereenkomst

Met interesse het verhaal over de wettelijke verdeling gelezen en dan vooral het item over vruchtgebruik en blote eigendom. Het

Zijn de kosten voor het opvragen van bankafschriften kosten van de nalatenschap?

Eén van erfgenamen vertrouwt de andere erfgenamen niet. Deze ” anderen” hebben de laatste 5 jaar in het leven van