Categorie: Erfrecht

Minderjarige en de vereffening van een nalatenschap

Mijn zus is overleden. Zij woonde alleen in een huurhuis met haar minderjarige zoon. Ze was gescheiden. Haar zoon is dus

Wie betaalt de uitvaart bij een negatieve nalatenschap?

Geef je opdracht voor een uitvaart dan ben je als opdrachtgever verplicht om de rekening te voldoen. Wat nu als

Testament waarbij de erfgenaam in de legitieme wordt gesteld. Welk deel erf je?

In veel oude testamenten staan bepalingen over de legitieme. Bijvoorbeeld “een bedrag in geld dat overeenkomt met de omvang van

Uitleg van testament van zodanige gedeelte waarover ik heb mogen beschikken

In een testament voor 2003 gemaakt (laat een echtgenote en 3 kinderen achter) is het volgende opgenomen: Ik benoem mijn

Verwerping erfenis minderjarige met toestemming van beide ouders?

Casus: de wettelijke erfgenamen willen na overlijden van vader/broer/opa gezamenlijk de erfenis verwerpen. (Er zijn naar verwachting meer schulden dan

Wat is het legitieme deel onder het oude recht voor 2003?

In 2003 is het erfrecht gewijzigd en dus ook de legitieme regeling. Het gedeelte waarover een erflater niet heeft mogen

Help: kleinkindlegaat van mijn oma is opgemaakt door mijn ouders

“Mijn oma heeft mij, haar kleinkind, een kleinkindlegaat achtergelaten van € 5.000,-. Toentertijd was ik 15 jaar en vonden mijn

Hoe werkt het inbrengen van schenkingen in een erfenis?

Inbreng van schenkingen kan opgelegd zijn in een testament door een testateur (4:229 BW) of direct in een schenkingsovereenkomst. De

Wat is een testamentaire last?

Een testamentaire last is een verplichting opgelegd bij testament aan een of meer erfgenamen, een executeur dan wel iemand die een

Kleinkindlegaten maken de erfenis negatief, kantonrechter verleent machtiging voor gedeeltelijke verwerping

Met kleinkindlegaten kan je leuk besparen op de erfbelasting. Je mag iets van € 20.000,- belastingvrij legateren aan je kleinkinderen.