Categorie: Erfrecht

Stiefkleinkinderen en schenkbelasting welk tarief is van toepassing?

Ik wil een schenking doen aan een stiefkleinkind van mijn overleden partner. Welk tarief is van toepassing? Kinderen zijn fiscaal

Kleinkindlegaten maken de erfenis negatief, kantonrechter verleent machtiging voor gedeeltelijke verwerping

Met kleinkindlegaten kan je leuk besparen op de erfbelasting. Je mag iets van € 20.000,- belastingvrij legateren aan je kleinkinderen.

Wat betekent een legaat van een geldsom ‘ter grootte van zijn legitieme portie’

Vaak zien wij in testamenten bepalingen die ervoor zorgen dat bepaalde kinderen niet meer krijgen dan zij op grond van

Valt een verpande levensverzekeringsuitkering in de erfenis?

nee, wanneer een levensverzekering is verpand aan bijv. een bank dan valt de uitkering niet in een nalatenschap. De bank

Erfgenaam kan verzoeken om vereffenaar in onbeheerde nalatenschap

In artikel 4:204 lid 1 letter a BW staat kort samengevat dat op verzoek van een belanghebbende, een vereffenaar benoemd, kan worden

Wie erven er van mijn gehandicapte broertje?

Onlangs is mijn gehandicapte broertje overleden. Hij was belast met het Downsyndroom. Ik voerde ook het bewind over het vermogen

Waar heeft een kleinkind recht op als opa of oma overlijdt?

Afgelopen zomer is mijn schoonmoeder overleden. Omdat mijn schoonvader ook niet meer leeft, weet ik niet of er iets is

Heb ik als onterfde erfgenaam recht op de erfstelling in het testament?

Stel je tante overlijdt zonder echtgenoot en kinderen. Zonder de erfstelling in het testament was je op basis van de

Verwerpen erfenis: eenmaal gedane keuze is onherroepelijk!

Verwerpen erfenis: Volgens de kantonrechter van de rechtbank Limburg is het ook na de introductie van de Wet bescherming erfgenamen

Vastleggen erfrechtelijke vorderingen onderhands of notarieel?

Vader is in 2012 overleden. Moeder heeft waarschijnlijk het genot op basis van een oud langstlevende testament. Wij hebben echter