Categorie: Erfrecht

Kan ik een testamentaire bewind aanvechten?

Ik heb een legaat ter grootte van de legitieme portie met een levenslang bewind erop aanvaard. Kan ik dit bewind

Bewind: Onderbewindstelling en erfenis

Bewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en

Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?

Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je

Vervalt een legaat als het goed al weg is?

Kan je de auto van de buurman aan je kind legateren? Ja, dat kan. Artikel 4:49 lid 1 BW bepaalt

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording

Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?

In een testament is het volgende opgenomen:

“Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de

Blijft defiscalisering gelden als opeisbaarheid van erfrechtelijke vordering wordt uitgesteld?

Door een langstlevende testament krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. Deze vorderingen zijn gedeficaliseerd (art. 5.4

Boedelbeschrijving erfenis of nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover de financiële zaken is het zaak