Categorie: Erfbelasting

Vastleggen erfrechtelijke vorderingen onderhands of notarieel?

Vader is in 2012 overleden. Moeder heeft waarschijnlijk het genot op basis van een oud langstlevende testament. Wij hebben echter

Beheershandelingen met betrekking tot een erfenis

Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn broer en ik willen de erfenis beneficiair aanvaarden. Mijn moeder stond onder bewind. Zij had

Hoeveel erfbelasting betaal ik over de erfenis van mijn ouders?

Situatie: man (86) en vrouw (85) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben 2 kinderen 2 kleinkinderen (bij een

Erfgenaam? Maak tijdig bezwaar tegen de WOZ beschikking

Erf je een nalatenschap met een woning dan is de WOZ waarde van belang voor de verschuldigde erfbelasting. Voor de

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden vanaf 1 september 2016

Door je als erfgenaam te gedragen kun je een erfenis zuiver aanvaarden met als gevolg dat je recht heb op

Hoeveel erfbelasting ben ik verschuldigd over de erfdelen van de kinderen?

“Ik ben 57 jaar. Mijn man is onlangs overleden. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en er was geen

Erfbelasting erfgenamen

Kan ik door de Belastingdienst aangesproken worden als mijn broer of zus zijn/haar deel van de erfbelasting niet betaalt? Dat

Erfenis en inkomstenbelasting

Als je een erfenis krijgt dan moet je over de waarde van de erfenis erfbelasting betalen. De hoogte is afhankelijk

Te vroeg aangifte erfbelasting indienen leidt tot extra rentekosten

Als u aangifte erfbelasting hebt gedaan, moet u misschien ook belastingrente betalen over de erfbelasting. Of u belastingrente betaalt, hangt

Voorkom belastingrente erfbelasting

Voor 2010 was er geen belastingrente verschuldigd over de erfbelasting. Het was toen nog voordeliger om de erfbelasting zo lang