Categorie: Erfbelasting

Hoeveel erfbelasting betaal ik over de woning van mijn tante?

Mijn tante is overleden en zij heeft haar koopwoning aan mijn broer en mij nagelaten. De woning is verkocht

Wettelijke verdeling zonder testament en renteovereenkomst

Met interesse het verhaal over de wettelijke verdeling gelezen en dan vooral het item over vruchtgebruik en blote eigendom. Het

Hoe worden pleegkinderen belast als zij erven van hun pleegouder?

Onder voorwaarden worden pleegkinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijkgesteld met een wettelijk kinderen. Dit is opgenomen in artikel  19

Is het uitkeren erfdeel van een niet opeisbare erfenis bij leven een belastbare schenking?

Ja, er is sprake van een schenking als de langstlevende erfdelen eerder uitkeert dan ze op basis van de wet(4:13

Kan ik erfbelasting besparen door te verwerpen?

Ja, nee en dat hangt er vanaf. In de successiewet is artikel 30 SW opgenomen. Hierin is bepaald dat een

Vastleggen erfrechtelijke vorderingen onderhands of notarieel?

Vader is in 2012 overleden. Moeder heeft waarschijnlijk het genot op basis van een oud langstlevende testament. Wij hebben echter

Beheershandelingen met betrekking tot een erfenis

Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn broer en ik willen de erfenis beneficiair aanvaarden. Mijn moeder stond onder bewind. Zij had

Hoeveel erfbelasting betaal ik over de erfenis van mijn ouders?

Situatie: man (86) en vrouw (85) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben 2 kinderen 2 kleinkinderen (bij een

Erfgenaam? Maak tijdig bezwaar tegen de WOZ beschikking

Erf je een nalatenschap met een woning dan is de WOZ waarde van belang voor de verschuldigde erfbelasting. Voor de

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden vanaf 1 september 2016

Door je als erfgenaam te gedragen kun je een erfenis zuiver aanvaarden met als gevolg dat je recht heb op