Categorie: Erfbelasting

Zijn langdurig samenwonende broer en zus partners voor de erfbelasting?

Ja, onder voorwaarden zijn langdurig samenwonende broer en zus als partners aan te merken voor de erfbelasting. Zij hebben recht

Uitstel erfbelasting is mogelijk bij schrijnende situaties

Als een aanslag erfbelasting zorgt voor een schrijnende situatie dan is er sinds kort een uitstelmogelijkheid voor vijf jaar en

Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk

Hoeveel erfbelasting betaal ik over de woning van mijn tante?

Mijn tante is overleden en zij heeft haar koopwoning aan mijn broer en mij nagelaten. De woning is verkocht

Wettelijke verdeling zonder testament en renteovereenkomst

Met interesse het verhaal over de wettelijke verdeling gelezen en dan vooral het item over vruchtgebruik en blote eigendom. Het

Hoe worden pleegkinderen belast als zij erven van hun pleegouder?

Onder voorwaarden worden pleegkinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijkgesteld met een wettelijk kinderen. Dit is opgenomen in artikel  19

Is het uitkeren erfdeel van een niet opeisbare erfenis bij leven een belastbare schenking?

Ja, er is sprake van een schenking als de langstlevende erfdelen eerder uitkeert dan ze op basis van de wet(4:13

Kan ik erfbelasting besparen door te verwerpen?

Ja, nee en dat hangt er vanaf. In de successiewet is artikel 30 SW opgenomen. Hierin is bepaald dat een

Vastleggen erfrechtelijke vorderingen onderhands of notarieel?

Vader is in 2012 overleden. Moeder heeft waarschijnlijk het genot op basis van een oud langstlevende testament. Wij hebben echter

Beheershandelingen met betrekking tot een erfenis

Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn broer en ik willen de erfenis beneficiair aanvaarden. Mijn moeder stond onder bewind. Zij had