Categorie: verklaring van erfrecht

Kosten verklaring van erfrecht, vergelijk online aanbieders

Kosten verklaring van erfrecht weten? Vergelijkt u ook alle tarieven voordat u een keuze maakt? Invervivos B.V. Verklaring van Erfrecht

Handtekening legaliseren

Handtekening legaliseren, door notarissen wordt u wel eens gevraagd om uw handtekening onder een document te laten legaliseren. Hiermee weet de

Centraal Testamenten Register (CTR)

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin geregistreerd wordt wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt.

boedelnotaris

Een boedelnotaris heeft een regiefunctie in de afwikkeling van een nalatenschap.

Testament

In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen van een overledene zijn, en wie wat erft. Het is alleen mogelijk