Categorie: levenstestament

Levenstestament

In een levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het

bewindvoerder

De persoon die voor uw financiële zaken zorgt als u dat niet meer zelf kunt. Een bewindvoerder regelt dus samen met