Categorie: erfrecht termen

Plaatsvervulling

Wat is plaatsvervulling? 4:12 Burgerlijk Wetboek. Als een erfgenaam bijvoorbeeld een kind zelf al is overleden voor zijn ouder dan

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik : Het recht om goederen of geld van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. In