Categorie: Begrippenlijst

Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?

Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je

Kosten verklaring van erfrecht, vergelijk online aanbieders

Kosten verklaring van erfrecht weten? Vergelijkt u ook alle tarieven voordat u een keuze maakt? Invervivos B.V. Verklaring van Erfrecht

Levenstestament

In een levenstestament kunnen regelingen worden getroffen en wensen worden vastgelegd met het oog op de voortgezette belangenbehartiging bij het

bewindvoerder

De persoon die voor uw financiële zaken zorgt als u dat niet meer zelf kunt. Een bewindvoerder regelt dus samen met

Plaatsvervulling

Wat is plaatsvervulling? 4:12 Burgerlijk Wetboek. Als een erfgenaam bijvoorbeeld een kind zelf al is overleden voor zijn ouder dan

Handtekening legaliseren

Handtekening legaliseren, door notarissen wordt u wel eens gevraagd om uw handtekening onder een document te laten legaliseren. Hiermee weet de

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik : Het recht om goederen of geld van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. In

Centraal Testamenten Register (CTR)

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin geregistreerd wordt wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt.

boedelnotaris

Een boedelnotaris heeft een regiefunctie in de afwikkeling van een nalatenschap.

Testament

In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen van een overledene zijn, en wie wat erft. Het is alleen mogelijk