Boedelbeschrijving erfenis of nalatenschap
22 december 2020 Door: Peter Duijzend

Na het overlijden van een dierbare moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover de financiële zaken is het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Niet direct iets waar uw hoofd naar zal staan, bij overlijden van een dierbare, maar het moet wel gebeuren. Als er een executeur is benoemd dan is het zijn taak om een boedelbeschrijving op te stellen. Regelmatig krijgen wij als Verklaring van Erfrecht Service de vraag wat een boedelbeschrijving is en wat er allemaal beschreven moet worden op een boedelbeschrijving. Er zijn mensen die denken dat het alleen een beschrijving is van de inboedel. Of dat een boedelbeschrijving alleen gemaakt moet worden als een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) wordt aanvaard. Dat is niet correct.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle bezittingen en schulden op overlijdensdatum. In artikel 674 Rv is opgenomen wat een boedelbeschrijving moet bevatten. Het is soort inventarisatie. Je hoeft niet op te schrijven dat er 20 messen, vorken, lepels, pannen en keukenkasten zijn maar aangeven wat de waarde is van de inboedel. Neem de Marktplaatswaarde en niet de aanschafwaarde. Vaak is inboedel niet veel waard en kost het je misschien wel geld om er vanaf te komen. Vermeld bij auto’s het kentekenen en vraag je dealer om een taxatie en/of zoek online naar een dagwaarde. Gebruik het format voor een boedelbeschrijving op rechtspraak.nl>>>. Geef ook aan waar de beschreven zaken zich bevinden, of waarheen zij zijn overgebracht.  Hieronder een overzicht van wat je op kan nemen:

Wat zet je bijvoorbeeld op een boedelbeschrijving?

Bij de bezittingen:

 • woning, vakantiewoning, bedrijfspanden, grond en ander onroerend goed;
 • roerende zaken (verzamelposten) zoals inboedel, sieraden, auto’s, caravan, kunst, antiek of andere zaken van waarde;
 • bankrekeningen (per bankrekeningnummer het saldo op de overlijdensdatum);
 • effecten (aandelen, beleggingen) voor beursgenoteerde aandelen is de beurskoers de dag voorafgaand aan het overlijden van belang;
 • contant geld;
 • vorderingen oftewel geld wat de overledene tegoed heeft van anderen;
 • restituties (teruggave van bijvoorbeeld belasting);
 • eventuele nalatenschappen waarin de overledene erfgenaam is geworden, maar die nog niet zijn uitbetaald/verdeeld;
 • buitenlands vermogen

Bij de schulden:

 • belastingschulden;
 • hypotheekschulden:
 • rekening courant onderneming;
 • rekening courant bij een bank;
 • andere schulden (let op! IBG studie schulden vervallen door overlijden);
 • uitvaartkosten (denk aan: uitvaartonderneming, gemeente, grafsteen, rouwkaarten en bedankjes);
 • buitenlandse schulden.

Eventuele andere bezittingen en schulden dan hiervoor vermeld, die u tegenkomt in de administratie van de overledene of waarvan u weet dat het er is, horen ook op de boedelbeschrijving te worden vermeld. Let op dat u overal de waarde opneemt zoals deze op de sterfdatum was!

Boedelbeschrijving bij notariële akte

Wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogden en curatoren van handelingsonbekwamen, maar niet de bewindvoerders krachtens een ingesteld meerderjarigenbewind) kunnen de nalatenschap namens de vertegenwoordigde niet zuiver aanvaarden, maar alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen met een machtiging van de kantonrechter. Een boedelbeschrijving van een erfenis waarin een minderjarige is betrokken moet bij notariële akte (671 RV: Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, kan een voorgeschreven boedelbeschrijving plaatsvinden bij een onderhandse akte. Een uitzondering geldt er voor de wettelijke verdeling. In alle andere gevallen geschiedt zij bij notariële akte).

Een goede boedelbeschrijving is van belang voor de aangifte erfbelasting en voor duidelijkheid tussen de erfgenamen. Als je als erfgenaam “vergeet” zaken te vermelden en de andere erfgenamen komen daarachter dan kan je, je rechten op het “vergeten” goed verspelen. Het ontbreken van gegevens in de boedelbeschrijving leidt niet direct tot ongeldigheid van de beschrijving. Of een boedelbeschrijving deugdelijk is opgesteld, moet worden beoordeeld naar de omstandigheden van het geval. De boedelbeschrijving moet in dit geval bruikbaar zijn in het kader van de verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen in overeenstemming met de bepalingen in het testament.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 289,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 207,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 132,- griffierechten (2021).