Bij beneficiaire aanvaarding eindigt de taak van een executeur, tenzij
22 mei 2016 Door: Peter Duijzend

Een erfenis kan je zuiver aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In de wet (artikel 4:149 lid 1 sub d BW) is opgenomen dat bij een aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) een benoemd executeur zijn taak moet neerleggen. Er is een uitzondering ( 4:202 BW) op de hoofdregel als er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur (beheersexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder) is én deze kan aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden de nalatenschap te voldoen.

In een tuchtrecht procedure is een tot executeur benoemde notaris door de tuchtrechter op zijn vingers getikt. Niet is gebleken dat de notaris ten tijde van de beneficiaire aanvaarding kon aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend waren om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. De notaris had de erfgenamen er zelfs op gewezen dat zij beneficiaire diende te aanvaarden vanwege de mogelijke claims uit de nalatenschap.

Nadat de notaris begreep dat er nog meer erfrechtelijke schulden waren, heeft hij pas daarna zijn taak neergelegd. Volgens de tuchtrechter bleek op het moment van de beneficiaire aanvaarding al niet dat er genoeg middelen waren om alle schulden te voldoen. De notaris had toen al direct zijn taak als executeur moeten neerleggen. De notaris wordt de tuchtrechtelijke maatregel van waarschuwing opgelegd.

Bron:Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18 april 2016, nr SHE/2015/77 (TNORSHE:2016:11)

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>