Wat is een bezwaarde erfgenaam of een verwachter?
17 december 2019 Door: Peter Duijzend

De termen bezwaarde en verwachter(s) worden gebruikt bij een tweetrapsmaking (fideï-commis de residuo) een erflater (ook wel ‘insteller of testateur’ genoemd) benoemt onder ontbindende voorwaarde de bezwaarde als eerste erfgenaam bij een erfstelling of legataris als er sprake is van een tweetrapslegaat. De verwachter is de tweede erfgenaam of legataris onder de opschortende voorwaarde dat hij leeft op het moment dat de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat. Een van de ontbindende voorwaarden is het overlijden van de bezwaarde. Als de verwachter niet meer leeft op het moment dat de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat, wordt het recht van de bezwaarde onvoorwaardelijk. Samengevat is een bezwaarde erfgenaam/legataris onder ontbindende voorwaarde en een verwachter erfgenaam/legataris onder opschortende voorwaarde. Je hebt dus iets geërfd met een doorgeefverplichting van het restant (fideï-commis de residuo).

, , ,