Notaris mag geen kosten rekenen bevoegdheidsonderzoek bij een verklaring van erfrecht
13 december 2019 Door: Peter Duijzend

Een notaris verzorgt een levering van een verkochte woonhuis. De verkoper levert een verklaring van erfrecht en het testament van zijn overleden echtgenote aan, waaruit blijkt dat hij het woonhuis heeft toegedeeld gekregen. De notaris brengt aan de verkoper € 151,25 in rekening met de omschrijving: werkzaamheden nalatenschap zonder notariële akte van verdeling. Deze werkzaamheden zouden hebben bestaan uit opvragen en beoordeling van stukken, controle in het Centraal Testamentenregister en/of welk testament van toepassing is.

Geschillencommissie notariaat

Aan de geschillencommissie notariaat werd door de verkoper voorgelegd dat de notaris deze werkzaamheden volgens hem niet had hoeven uit te voeren, aangezien er een verklaring van erfrecht was. Als de kosten wel terecht zijn gemaakt, horen deze thuis op de rekening van koper (kosten koper). De notaris stelt dat hij de plicht heeft om in het kader van rechtszekerheid eventuele complicaties in verband met een vererving uit te zoeken. De opdracht hiervoor vloeit voort uit de koopovereenkomst en verkoper dient deze kosten te betalen.

Uitspraak

De notaris is verplicht voor het passeren van de akte van levering onderzoek te verrichten
naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. De kosten voor dit onderzoek vallen in principe ook onder de clausule kosten koper, tenzij sprake is van uitzonderlijke extra werkzaamheden, die in redelijkheid niet ten laste van de koper kunnen worden gebracht. Volgens de commissie is zijn het doornemen van de akte van erfrecht en het testament geen uitzonderlijke extra werkzaamheden van de notaris. Deze vallen volgens de commissie onder de gebruikelijke werkzaamheden. Volgens de commissie heeft de notaris niet gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. (Geschillencommissie Notariaat, 28 augustus 2019)

kantekening

Onduidelijk is of de verklaring van erfrecht inschreven is bij het Kadaster. Het ene overlijden is het andere niet. In mijn optiek schuift de commissie wel heel makkelijk onder de gebruikelijke werkzaamheden. Gebruikelijk is dat de verkopers het destijds ook gekocht hebben. Een vererving is toch iets bijzonders wat extra aandacht behoeft en verwerkt moet worden in een leveringsakte. Jammer dat de commissie haar oordeel niet specificeert en nuanceert.