Wie betaalt de uitvaart bij een negatieve nalatenschap?
2 juli 2019 Door: Peter Duijzend

Geef je opdracht voor een uitvaart dan ben je als opdrachtgever verplicht om de rekening te voldoen. Wat nu als de nalatenschap negatief is en niemand de opdracht wil geven voor een uitvaart? In dat geval is de burgemeester van de gemeente waar de overledene is overleden op grond van de Wet op de lijkbezorging verplicht om de uitvaart te verzorgen. De uitvaart mag pas 3 dagen na het overlijden plaatsvinden en moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De gemeente neemt de kosten voor de lijkschouwer voor haar rekening. De gemeente zal deze kosten altijd proberen te verhalen op de nabestaanden. Zij kunnen aankloppen bij de kinderen van de overledene. Dit ongeacht of zij de erfenis hebben verworpen. Kinderen blijven aansprakelijk voor de uitvaartkosten van hun vader of moeder (artikel 22 Wet op de lijkbezorging>>).