Berusten ouderlijke boedelverdeling nog nodig?
4 april 2016 Door: Peter Duijzend

Onder het nieuwe recht is dat in beginsel niet meer nodig. Het kan zijn dat in een testament is bepaald dat de kinderen het testament met een ouderlijke boedelverdeling (OBV) moeten ‘bekrachtigen’, anders zouden zij niet meer verkrijgen dan de legitieme portie. In dat geval moeten de erfgenamen dus ook onder het nieuwe recht bekrachtigen. Onder het oude recht was het gebruikelijk om de legitimarissen een verklaring van berusting (afstand van een beroep op de legitieme portie) te laten tekenen voordat de verklaring van toedeling aan de langstlevende kon worden afgegeven. Door de wijziging van het karakter van de legitieme portie is een verklaring van berusting niet meer nodig.