Beneficiaire aanvaarding en een executeur
20 februari 2021 Door: Peter Duijzend

Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Waardoor de wettelijke vereffening van toepassing is. Nu is in het testament een executeur benoemd. Begrijp ik het goed dat door de beneficiaire aanvaarding de taak van de executeur eindigt en dus niet meer van toepassing is? En dat buiten een professionele vereffenaar ook de erfgenamen samen de vereffenaar kunnen zijn?

Er moet nog een tussenstap gemaakt worden. Een executeur moet het veld ruimen tenzij hij kan aantonen dat er genoeg middelen zijn om de schulden te voldoen. Dat is een uitzondering op de regel dat er vereffend moet worden (4:202 BW, lid 1 a). In de standaard situaties doen de erfgenamen de vereffening.