Beneficiair aanvaarden kosten en stappenplan
29 september 2014 Door: Peter Duijzend

Wat moet je doen na het beneficiair aanvaarden van een erfenis? Bij elke erfenis is er een risico dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen. Om te voorkomen dat je als erfgenaam met je eigen vermogen moet bijleggen, kan je het beste beneficiaire aanvaarden (aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Dit heeft wel tot gevolg dat de schuldeisers voor de erfgenamen gaan en dat afwikkeling van de erfenis aan strikte regels is gebonden. De schulden van de overledene worden zo goed mogelijk voldaan (pondspondsgewijs) en vervallen als de opbrengst van de erfenis niet groot genoeg is. Blijft er geld over dan wordt dit alsnog verdeeld onder de erfgenamen. In dit artikel ga ik in op de kosten en de vervolgstappen bij beneficiaire aanvaarding.

Wat kost het beneficiaire aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden regel je via ons of bij de rechtbank zelf.  De rechtbank rekent € 130,00 voor een akte van beneficiaire aanvaarding (2020). Wij rekenen € 78,- voor de administratiekosten. Erfgenamen die één en dezelfde nalatenschap willen verwerpen of aanvaarden, kunnen hiervan één akte op laten maken. Voorwaarde is dat de nalatenschapsvolmachten tegelijk bij ons binnenkomen. In dat geval rekenen wij ook maar éénmaal griffierecht en administratiekosten. Lees hier in welke gevallen je gratis beneficiair kunt aanvaarden.

Wil je dat wij het voor je regelen en een direct een verklaring van erfrecht opstellen? Met een verklaring van erfrecht kan je aantonen dat je beneficiair aanvaard hebt en bevoegd bent om de erfenis af te wikkelen zonder dat je aansprakelijk bent voor de schulden van de overledene. Vraag de verklaring van erfrecht aan>>>>>.

Beneficiair aanvaarden en dan?

Je hebt stap 1 gezet en de erfenis via ons of de rechtbank beneficiair aanvaardt en op basis van de verklaring van erfrecht ben je (samen met de andere ) erfgenamen bevoegd om de erfenis af te wikkelen. Deze afwikkeling lijkt op een faillissementsprocedure. Als je deze procedure niet volgt dan kan het toch zijn dat je met je eigen portemonnee aansprakelijk bent voor schulden van de overledene omdat je schuldeisers hebt benadeeld. De rechter houdt nog geen toezicht op de stappen die je moet doorlopen.

Stap 2: Maak een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene (boedelbeschrijving). Peildatum is de overlijdensdatum. Als er kinderen erven of personen die onder bewind staat erven moet er een notariële boedelbeschrijving opgemaakt worden. Schrijf alle bekende schuldeisers aan. Vermoed je onbekende schuldeisers dan mag je die ook via een advertentie in een landelijk gelezen dagblad oproepen om voor een bepaalde datum deze vordering bij de erfgenamen in te dienen.

Stap 3: Zijn er meer schulden dan bezittingen? Als erfgenaam moet je dit zo spoedig mogelijk aan de kantonrechter melden dat de nalatenschap negatief is (4:199 lid b BW). Stuur in dat geval een boedelbeschrijving mee naar de kantonrechter. De kantonrechter kan een aantal maatregelen voorschrijven die je moet volgen.  Zijn er meer bezittingen dan schulden dan kan je door naar stap 4.

Stap 4: Als er een duidelijk beeld is van de erfenis dan kunnen indien nodig de bezittingen verkocht worden en de schuldeisers betaald worden.

Belangrijk is dus dat je zodra je erachter komt dat er meer schulden dan bezittingen zijn je te melden bij de kantonrechter. Deze zal je dan ook verdere instructies geven.  De lichte vereffeningsprocedure is hier wat uitgebreider beschreven.

Verklaring van erfrecht nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service.  Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online.

+PeterDuijzend