Beheershandelingen met betrekking tot een erfenis
1 februari 2017 Door: Peter Duijzend

Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn broer en ik willen de erfenis beneficiair aanvaarden. Mijn moeder stond onder bewind. Zij had een levensverzekering gekoppeld aan een aflossingsvrije hypotheek. Ik lees op uw site dat wij in ieder geval geen schuldeisers mogen betalen. Ik heb contact gehad met de energieleverancier en de watermaatschappij, zodat de woning voorzien blijft van water en stroom als het te koop staat. Ze bieden mij nu leegstandstarief aan en hiervoor moet ik het contract op mijn naam laten zetten. Mag ik dit doen, zonder dat ik hiermee zuiver aanvaard. Verder vraagt ook de woningverzekering of de verzekering moest blijven doorlopen, mocht er een brand uitbreken of een inbraak gepleegd worden. Ook hier vraag ik mij af of we deze facturen dan wel of niet mogen betalen zonder zuiver te aanvaarden?

Beheershandelingen bij een erfenis

De regels van het door middel van gedragingen zuiver aanvaarden zijn aangescherpt >>>. Beheershandelingen om de nalatenschap  in stand te houden kan je in beginsel gewoon verrichten. Door het overzetten van het contract benadeel je de schuldeiseres van de nalatenschap niet. Bedenk wel dat je nu als contractspartij de rekening moet betalen en schuldeiser van de nalatenschap wordt. Het verzekerd houden van de woning is ook een beheershandeling. Echter het betalen van de rekening mag je niet doen van de erven rekening. Hiermee bevoordeel je de verzekeringsmaatschappij ten op zichten van andere schuldeisers. Betaal je de kosten zelf dan krijg je wederom een vordering op de nalatenschap met het risico dat je het geld niet terugkrijgt. Het niet verzekerd hebben van de woning kan gevolgen hebben voor de hypotheek. De bank kan overgaan tot het opeisen van de vordering (bekijk hiervoor de algemene voorwaarden/hypotheekakte).

Wanneer er een duidelijk overzicht is van bezittingen en schulden mag bij een positief saldo overgegaan worden tot het betalen van de schuldeisers. Hou je nog wat over dan mag dit worden verdeeld onder de erfgenamen, naar rato van hun erfdelen (4:220 BW). Voor een negatief saldo kan je hier verder lezen>>>>

Als wij u in dienst nemen om de akte van erfrecht en de beneficiaire aanvaarding af te handelen, moeten wij dan zelf ook aanwezig zijn bij de rechtbank?

Nee, dat is niet noodzakelijk. Jullie tekenen een volmacht. Hiermee verzorgen wij de beneficiaire aanvaarding bij de betreffende rechtbank.

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
, ,