Zijn advocaatkosten die een executeur maakt om zijn positie te behouden nalatenschapsschulden?
19 januari 2017 Door: Peter Duijzend

De in redelijkheid gemaakte kosten voor een executeur om zijn positie als executeur te behouden, behoren tot de kosten van executele. Deze kosten komen ten laste van de nalatenschap. De kosten die de erfgenamen hebben gemaakt, komen voor eigen rekening en dus niet ten laste van de nalatenschap. (bron: RBMNE:2016:6616)