Aanwas onder het oude en nieuwe erfrecht hoe werkt dit?
20 januari 2019 Door: Peter Duijzend

Aanwas komt erop neer dat een erfdeel verdeeld wordt onder de andere erfgenamen naar evenredigheid van hun erfdeel als plaatsvervulling niet mogelijk of uitgesloten is tenzij uit het testament iets anders blijkt. In 2003 is het erfrecht gewijzigd. Vanaf 2003 is er aanwas als er twee of meer personen zijn geroepen tot een nalatenschap (gezamenlijke making). Voor welke delen maakt niet uit (4:48 BW). Onder het oude recht oftewel met een oud testament was er slechts sprake van aanwas als de erfstelling luide tezamen en voor gelijke delen (art. 1049 lid 2 oud BW) oftewel zonder vermelding van de delen of gelijke delen. Vaak moet je dergelijke testamenten gaan uitleggen en zal hierdoor Art. 4:48 die weliswaar onmiddellijke werking heeft toch terzijde worden geschoven.

, ,